Esettanulmány - a csendes hodler

14,77% hozam 2,5 hónap (ebből 1,5 hónap aktív) időszak alatt

A rovatban áttekintést adunk a valós GrabbitBot felhasználói adatok alapján a bot hozam- és profit termelő teljesítményéről. Minden esetben az összefoglalóhoz mellékelve a számítások alapjául szolgáló táblázatot is. Az esettanulmányban nem tüntetjük fel az előfizető személyes adatait, de a számításokat validáljuk a felhasználóval,és a GrabbitBot előfizetők közösségével is.

Befektetett összeg:
$14.461 befektetés
+$1.500 költségek
Grid: 3%
Bid: $15
Coinok száma: 97
Eltelt idő:
2022.09.12-11.30.
Sell Only: 2022.10.06-11.09
Hozam:
14,77% USD
20% BTC
  • Ebben a példában a GrabbitBot közel 2,5 hónapos teljesítményét vizsgáljuk 2022.09.12 és 2022.11.30 között.
  • A bot ezen időszakon belül több mint 1 hónapot (2022.10.06 és 2022.11.09. között) SO (Sell Only) módban volt.
  • A vizsgált időszak $2044-USD-vel indult és az összes befizetés ezen időszakban $15961,2 volt - a bot kezdeti költségével (USD 1500) együtt. Befizetések: 08.30: 500, 08.31: 1.000, 09.04. 1.044, 09.12: 1.000, 09.13: 2.000, 09.23: 960, 09.23: 4.577, 11.21: 4.880.
A bot hozamtermelő képessége ezen időszakban:
$2.136,58 / 0,1536BTC

Ha az előfizető a teljes összegért csak BTC -t vett volna, akkor 0,7682 BTC -je lenne jelenleg.

A GrabbitBot segítségével jelenleg a teljes portfólió értéke 0,9218 BTC.

Vagyis annak ellenére, hogy a BTC és a coinok szinte mindegyike esett a vizsgált időszakban (a BTC 21826 ról 16442 USD -re, 24,66% -ot esett), a GrabbitBot ennek ellenére 20%-os profitot tudott összehozni BTC -ben számolva, USD-ben számolva 14,77%. Mindezt a teljesítményt növeli az a tény is, hogy a teljes befizetett összeg közel 30% -a ($4880) a vizsgált időszak utolsó napjaiban került csak befizetésre, vagyis nem tudott jelentősen részt venni a pénztermelésben.

A bot 3% grid-del, 15$ bid-del és 97 coin-on dolgozott. A módszer a bot teljes önálló működése, vagyis a botrányok övezte megszűnő coin-okon és az egy hónapos SO-n kívül a befektető nem módosította a bot működését. A teljes kalkulációt lásd itt.